Hypnotherapie en Integratieve psychotherapieWelkom

Wat is counseling?

Wat is integratieve psychotherapie?

Waarvoor kun je terecht?

Werkwijze

Wie ben ik?

Wil je contact?

Links

 
tricolore Texte franÁais


Wat is counseling?

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening.
Counseling is voor mensen die hun leven redelijk op de rails hebben, maar wat hulp nodig hebben bij

•     het oplossen of hanteren van problemen
•     het benutten van ongebruikte mogelijkheden
•     het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

zodat ze zich verder kunnen ontplooien.

Letterlijk vertaald uit het Engels betekent counseling 'raad geven'. Eigenlijk is dat een misleidende term, want een counselor geeft geen raad. Een counselor gaat ervan uit dat de cliŽnt tot zijn eigen oplossing kan komen. De counselor helpt de cliŽnt doelen te formuleren en te gaan handelen om deze doelen te bereiken.

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden. Het verschil tussen counseling en psychotherapie is gradueel.

Wanneer achter de moeilijkheden in het 'hier-en-nu' grote(re) problemen van 'toen' verborgen zijn, is het raadzaam die oude problematiek aan te pakken met psychotherapie. Als dat gebeurt komt vervolgens de situatie in het hier-en-nu 'vanzelf' tot een oplossing.  

 

pauwen
Moedig zijn in afzondering, zonder getuigen, zonder de goedkeuring van anderen, alleen met jezelf, dat vereist een grote trots en veel kracht.

Milan Kundera, De grap


 © Face ŗ face, praktijk voor counseling en integratieve psychotherapie te Sint-Michielsgestel